Produkty

Nános hliníkovej fólie a samolepu

Druh, hrúbku a rozmery jednotlivých materiálov, na ktoré by sa nános hliníkovej fólie alebo samolepu nanášal, je potrebné dohodnúť!

Izomat

Prod

Najlepší odhlučňovací, zvukopohltivý a tlmiaci materiál s najvyššou zvukovou pohltivosťou v rozmedzí 500-1250Hz. Teplota vzplanutia: 305 ±17°C, teplota vznietenia: 420 ±12°C, vyrábaný v hrúbkach 25+2-3mm a 30+2-3mm.

Použitie:autobusy/nákladné autá/poľnohospodárstvo/vojenská technika/

Teplotný rozsah: 200-500°C

Viac

Al-Aralamino

Prod

Odhlučňovací, zvukopohltivý a tlmiaci materiál so zvukovou pohltivosťou od 630 Hz do 2500 Hz, používa sa ideálne v priestoroch, kde sa hrúbkou nezmestí IZOMAT. Teplota vzplanutia: 470 ±12°C , teplota vznietenia: 470 ±12°C, vyrábaný v hrúbkach 5+2-1mm, 9+2-2mm a 15+1-3mm.

Použitie:autobusy/nákladné autá/poľnohospodárstvo/vojenská technika/

Viac

AMS – ťažká fólia

Prod

Ťažká izolačná fólia zabraňujúca vibráciám, otrasom a iným mechanickým vplyvom, vyrobená na báze chlórovanej polyetylénnej s minerálnym plnivom a inými aditívami, s najlepšími vlastnosťami pri 4200 Hz, vyrábaná v hrúbke 3mm.

Použitie:stroje/autá/vojenská technika/

Viac

Al-Aramat

Prod

Odhlučňovací, zvukopohltivý a tlmiaci viacvrstvový materiál, zložený z rúna zo sklovláknitých prameňov, ktoré sú spojené metódou vpichovania a je používaný v prostredí do 800 °C, vyrábaný v hrúbke 19+2-2mm. Ideálny pre použitie v infražiaričoch.

Použitie:infražiariče/sauna/krby/

Viac

Izofol

Prod

Odhlučňovací, zvukopohltivý a tlmiaci materiál spájajúci vlastnosti IZOMATU a ŤAŽKEJ FÓLIE AMS, vyrábaný v hrúbkach 28+2-3mm a 33+2-3mm.

Použitie:autobusy/nákladné autá/poľnohospodárstvo/vojenská technika/stroje/autá/

Viac

Arafol

Prod

Odhlučňovací, zvukopohltivý a tlmiaci materiál: odhlučňovací, zvukopohltivý a tlmiaci materiál spájajúci vlastnosti AL-ARALAMINA a ŤAŽKEJ FÓLIE AMS, vyrábaný v hrúbkach 8+2-1mm, 12+2-1mm a 18+1-2mm.

Použitie:autobusy/nákladné autá/poľnohospodárstvo/vojenská technika/rúry/rozvodné skrine/komíny/autá/priemyselné a vojenské vozidlá/stroje/

Viac