Certifikát ISO

Sme držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality EN ISO 9001:2015.

V spoločnosti sú vykonávané pravidelné recertifikácie, ktoré zaručujú kvalitu našich výrobkov

EN ISO 9001:2015