Al-Aralamino

Odhlučňovací, zvukopohlitivý, tlmiaci a tepelnoizolačný materiál

Zloženie:
Al-Aralamino je vrstvený materiál pozostávajúci z Al-fólie, skleného prepletu a samolepiacej vrstvy s ochranným separačným papierom

Použitie:
tepelná a zvuková izolácia automobilov, autobusov, vlakov, traktorov, iných mechanizmov, výfukových potrubí, izolácia krbov a komínov, v energetike (ako izolácia tepelných potrubí)


Dodávané veľkosti:
štandardné rozmery dosky 1000 x 1000 mm (možnosť dodania i v iných dĺžkach -rolkách) a výseky ľubovoľného tvaru. Po dohode s výrobcom je možné vyrobiť materiál o hrúbke do 25 mm.

Súčiniteľ tepelnej vodivosti:
0,038 W.m-1.K-1

Teplota vzplanutia:
470 ±12°C (podľa STN ISO 871:2010)

Teplota vznietenia:
470 ±12°C (podľa STN ISO 871:2010)

Rýchlosť horenia:
0 mm.min-1 (podľa STN ISO 3795:1995)

Aplikácia:
lepiť na čistú, nemastnú, hladkú plochu pri teplote min. +15°C

Skladovanie:
v suchých, čistých a uzavretých priestoroch pri teplote 15 – 35°C

Technický list

Al-Aralamino

Al-Aralamino
Diag Diag

Certifikát:
držiteľ certifikátu EN ISO 9001

ISO