Izomat

Odhlučňovací, zvukopohlitivý, tlmiaci a tepelnoizolačný materiál

Zloženie:
Izomat je vrstvený materiál pozostávajúci z Al-fólie, skleného prepletu, polyuretánovej peny a samolepiacej vrstvy s ochranným separačným papierom

Použitie:
na zníženie vnútornej a vonkajšej hlučnosti motorových vozidiel (automobilov, autobusov, traktorov a iné), koľajových vozidiel (vlakov, električiek a iné), rôznych mechanizmov a klimatizácie, v strojárstve a na zvukovú izoláciu pracovných priestorov


Dodávané rozmery:
štandardné rozmery dosky 1 350 x 1 000 mm (možnosť dodania i v iných dĺžkach) a výseky ľubovoľného tvaru

Súčiniteľ tepelnej vodivosti:
0,041 W.m-1.K-1

Teplota vzplanutia:
305 ±17°C (podľa STN ISO 871:1999)

Teplota vznietenia:
420 ±12°C (podľa STN ISO 871:1999)

Schopnosť materiálu odpudzovať palivo/mazivo:
≤0,055 g (podľa skúšky EHK c. 118)

Aplikácia:
lepiť na čistú, nemastnú, hladkú plochu pri teplote min. +15°C

Skladovanie:
v suchých, čistých a uzavretých priestoroch pri teplote 15 – 35°C

Technický list

Izomat

Izomat

Certifikát:
držiteľ certifikátu EN ISO 9001

ISO