Produkty

Powlekanie folii aluminiowej i kleju

Należy uzgodnić typ, grubość i wymiary poszczególnych materiałów, na których należy zastosować folię aluminiową lub powłokę samoprzylepną!

AMS – CIĘŻKA FOLIA

Prod

Ciężka folia izolacyjna zapobiegająca wibracjom, wstrząsom i innym wpływom mechanicznym, wyprodukowana na bazie chlorowanego polietylenu z wypełniaczem mineralnym i innymi dodatkami o najlepszych właściwościach przy 4200 Hz, wytwarzana w grubości 3 mm.

Zastosowanie:maszyny/samochody/technologia wojskowa/

WIĘCEJ