Izomat

Wygłuszający, dźwiękochłonny, tłumiący materiał izolujący termicznie

Skład:
Izomat jest uwarstwionym materiałem składającym się z folii aluminiowej, szklanej przekładki, pianki poliuretanowej i warstwy samoprzylepnej z papierem ochronnym

Zastosowanie:
Obniżenie wewnętrznego i zewnętrznego hałasu pojazdów silnikowych (samochody, autobusy, ciągniki i inne), pojazdów kolejowych (pociągi, tramwaje itd.), różnych mechanizmów i klimatyzacji, w przemyśle maszynowym, izolacja akustyczna obszarów roboczych


Dostarczane wymiary:
Standardowe wymiary płyty 1 350 x 1 000 mm (możliwość dostawy w innych długościach) oraz sztuk o dowolnym kształcie

Współczynnik przewodnictwa cieplnego:
0,041 W.m-1.K-1

Temperatura zapłonu:
305 ±17°C (według STN ISO 871:1999)

Teplota vznietenia:
420 ±12°C (według STN ISO 871:1999)

Zdolność materiału odpychać paliwo/środek smarny:
≤0,055 g (według testów EHK c. 118)

Aplikacja:
Kleić na czystą, wolną od zatłuszczeń, gładką powierzchnię w temperaturze min. +15°C

Składowanie:
W suchych, czystych i zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze 15 – 35°C

KARTA TECHNICZNA

Izomat

Izomat

CERTYFIKAT:
posiadacz certyfikatu EN ISO 9001

ISO