Al-Aralamino

Wygłuszający, dźwiękochłonny, tłumiący i termoizolacyjny materiał

Skład:
Al-Aralamino to warstwowy materiał składający się z folii Al, przeplatanego włókna szklanego i warstwy samoprzylepnej z ochronnym papierem oddzielającym

Zastosowanie:
Izolacja termiczna i akustyczna samochodów, autobusów, pociągów, ciągników, innych mechanizmów, rur wydechowych, izolacja kominków i kominów, w energetyce (jako izolacja rur grzewczych)


Dostarczane rozmiary:
Standardowe wymiary płyty 1000 x 1000 mm (możliwość dostawy w innych długościach - rolach) oraz sztuki o dowolnym kształcie. Po uzgodnieniu z producentem możliwe jest wykonanie materiału o grubości do 25 mm.

Współczynnik przewodnictwa cieplnego:
0,038 W.m-1.K-1

Temperatura zapłonu:
470 ±12°C (według STN ISO 871:2010)

Temperatura samozapłonu:
470 ±12°C (według STN ISO 871:2010)

Szybkość spalania:
0 mm.min-1 (według STN ISO 3795:1995)

Aplikacja:
Kleić na czystą, wolną od zatłuszczeń, gładką powierzchnię w temperaturze min. +15°C

Składowanie:
W suchych, czystych i zamkniętych pomieszczeniach w temperaturze 15 – 35°C

KARTA TECHNICZNA

Al-Aralamino

Al-Aralamino

CERTYFIKAT:
posiadacz certyfikatu EN ISO 9001

ISO